หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่นักร้องและนักดนตรี S2S พร้อมต่อยอดและขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

รมว.พม. ลงพื้นที่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่นักร้องและนักดนตรี S2S พร้อมต่อยอดและขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม