หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวทางประชารัฐ จัดกิจกรรม "พม.พาน้องดูหนัง" นำเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ในความดูแลของ พม. จำนวน 200 คน ชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ มีความรักชาติ

พม. ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวทางประชารัฐ จัดกิจกรรม "พม.พาน้องดูหนัง" นำเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ในความดูแลของ พม. จำนวน 200 คน ชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ มีความรักชาติ