หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

รมว.พม. ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

รมว.พม. ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 18 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง