หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนินอย อาคีโน กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23

รมว.พม. พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนินอย อาคีโน กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23

รมว.พม. พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนินอย อาคีโน กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23