หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

รมว.พม. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ

รมว.พม. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ