หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข้อมูลงบประมาณ > เตรียมรจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปี62

เตรียมรจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปี62