หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ไทย จับมือ สปป.ลาว ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (MOU ไทย - ลาว) เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว

ไทย จับมือ สปป.ลาว ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (MOU ไทย - ลาว) เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว