หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าขับเคลื่อนงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร "เพื่อนช่วยเพื่อน" และพัฒนาล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

พม. เดินหน้าขับเคลื่อนงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร "เพื่อนช่วยเพื่อน" และพัฒนาล่ามแปลภาษา เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์