หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ให้โอวาทพร้อมมอบเสื้อสามารถเพื่อให้กำลังใจแก่คณะตัวแทนนักฟุตบอล ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลระหว่างเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลกครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

รมว.พม. ให้โอวาทพร้อมมอบเสื้อสามารถเพื่อให้กำลังใจแก่คณะตัวแทนนักฟุตบอล ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอลระหว่างเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ทั่วโลกครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์