หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิศรีโครตบูร และมอบเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลนครพนม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว

รมว.พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิศรีโครตบูร และมอบเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ให้แก่ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลนครพนม เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระยะยาว