หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ตรวจเยี่ยมชุมชนเทพารักษ์ 5 พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น

รมว.พม. ตรวจเยี่ยมชุมชนเทพารักษ์ 5 พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น