หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ให้การต้อนรับคณะครูและเยาวชนจากโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมเน้นย้ำให้เด็กและเยาวชนทุกคนสำนึกรักบ้านเกิด

รมว.พม. ให้การต้อนรับคณะครูและเยาวชนจากโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมเน้นย้ำให้เด็กและเยาวชนทุกคนสำนึกรักบ้านเกิด