หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานการประชุม "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ครั้งที่ 8/2560 เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนและบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หลังสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ประจำปี 2560

รมว.พม. เป็นประธานการประชุม "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ครั้งที่ 8/2560 เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนและบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หลังสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ประจำปี 2560