หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม.ชื่นชมหญิงที่ประสบอุบัติเหตุจนพิการเสียขา 1 ข้าง แต่สู้ชีวิต ถีบกระดานเก็บหอยแครงขาย แบ่งเบาภาระครอบครัว ที่ จ.ชลบุรี พร้อมกำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี

รมว.พม.ชื่นชมหญิงที่ประสบอุบัติเหตุจนพิการเสียขา 1 ข้าง แต่สู้ชีวิต ถีบกระดานเก็บหอยแครงขาย แบ่งเบาภาระครอบครัว ที่ จ.ชลบุรี พร้อมกำชับ จนท. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี