หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)

ปลัด พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)