หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "ปทุมธานีโมเดล" พร้อมชูชุมชนแก้วนิมิตรเป็นชุมชนตัวอย่าง ตามแนวทาง "ประชารัฐ" หลังรื้อย้ายแล้วก่อสร้างชุมชนใหม่ 98 หลังคาเรือน

ปลัด พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "ปทุมธานีโมเดล" พร้อมชูชุมชนแก้วนิมิตรเป็นชุมชนตัวอย่าง ตามแนวทาง "ประชารัฐ" หลังรื้อย้ายแล้วก่อสร้างชุมชนใหม่ 98 หลังคาเรือน