หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน "5 Quick Win" สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่

พม. ร่วมประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน "5 Quick Win" สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่