หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report)ประจำปี 2560 ประเทศไทยมุ่งมั่นเดินหน้าต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ (TIP Report)ประจำปี 2560 ประเทศไทยมุ่งมั่นเดินหน้าต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง