หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงาน" พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมาภิบาลในการบริการด้านการรับจำนำ" เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ สธค. อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

ปลัด พม. เป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงาน" พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมาภิบาลในการบริการด้านการรับจำนำ" เพื่อพัฒนาการบริหารงานของ สธค. อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส