หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เน้นสร้างเอกภาพ ยกระดับวิทยะฐานะ ด้วยหลักสูตรมืออาชีพ

พม. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เน้นสร้างเอกภาพ ยกระดับวิทยะฐานะ ด้วยหลักสูตรมืออาชีพ