หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมาย มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง