หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานงาน "ขยายผลเครือข่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

รมว.พม. เป็นประธานงาน "ขยายผลเครือข่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนางานผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง