หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมืออาสาสมัคร พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ เพื่อขยายความร่วมมือระดับอาเซียน (Asian Plus)

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความร่วมมืออาสาสมัคร พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ เพื่อขยายความร่วมมือระดับอาเซียน (Asian Plus)