หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2560 ร่วมพิจารณากรอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ควบคุมการขอทานฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561- 2565) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

พม. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ครั้งที่ 1/2560 ร่วมพิจารณากรอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ควบคุมการขอทานฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561- 2565) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559