หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแปลง G ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พบว่าก่อสร้างได้เร็วกว่าแผน เน้นความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชนใกล้เคียง คาดว่าย้ายเข้าอยู่ได้มิถุนายน 2561

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแปลง G ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง พบว่าก่อสร้างได้เร็วกว่าแผน เน้นความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชนใกล้เคียง คาดว่าย้ายเข้าอยู่ได้มิถุนายน 2561