หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งผลักดันการเข้าร่วมเป็นภาคี "สนธิสัญญามาร์ราเคช" พร้อมกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนพิการทางการเห็น

พม. เร่งผลักดันการเข้าร่วมเป็นภาคี "สนธิสัญญามาร์ราเคช" พร้อมกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนพิการทางการเห็น