หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว. พม. เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมมอบนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี

รมว. พม. เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พร้อมมอบนโยบายทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี