หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย นำมาวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้เหมาะสม

พม. จับมือ กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัย นำมาวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้เหมาะสม