หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประเทศไทย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประเทศไทย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์