หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. กำชับ กคช. ประสานงานกับนิติบุคคลทุกโครงการทั่วประเทศ ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

รมว.พม. กำชับ กคช. ประสานงานกับนิติบุคคลทุกโครงการทั่วประเทศ ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย