หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2560 เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2/2560 เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก