หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดการประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้คนพิการ

พม. จัดการประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย (Guide Dogs) เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้คนพิการ