หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประะสบปัญหาทางสังคม ที่ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี

พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและประะสบปัญหาทางสังคม ที่ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี