หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สภาเด็กและเยาวชน หนุนมาตรการตรวจสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเด็กและสตรี

สภาเด็กและเยาวชน หนุนมาตรการตรวจสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเด็กและสตรี