หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีเด็กและสตรี

พม. ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีเด็กและสตรี