หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุม "ประชารัฐร่วมใจ...ต้านภัยค้ามนุษย์" ครั้งที่ 7 พร้อมระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน

พม. จัดประชุม "ประชารัฐร่วมใจ...ต้านภัยค้ามนุษย์" ครั้งที่ 7 พร้อมระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน