หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ชี้แจงกรณีการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตชาวบ้านชุมชนร่วมใจพิบูล 2

พม. ชี้แจงกรณีการสร้างบ้านมั่นคงริมคลองไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตชาวบ้านชุมชนร่วมใจพิบูล 2