หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดงานสัมมนา เรื่อง "๑๐ ปี พระราชบัญญัติคุ้มตรองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กลไกความหวังกับการคุ้มครองเด็ก"

พม.จัดงานสัมมนา เรื่อง "๑๐ ปี พระราชบัญญัติคุ้มตรองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ กลไกความหวังกับการคุ้มครองเด็ก"