หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมนำผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งผู้ดูแล เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนพิการและผู้สูงอายุ

พม. จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมนำผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งผู้ดูแล เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนพิการและผู้สูงอายุ