หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลัด พม. เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ โดยใช้ระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ