หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ให้การต้อนรับและหารือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และคณะ โดยเฉพาะความร่วมมือในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ

รมว.พม. ให้การต้อนรับและหารือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมฯ แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และคณะ โดยเฉพาะความร่วมมือในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมข้ามประเทศ