หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก เรื่อง “การส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

รมว.พม. เปิดการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก เรื่อง “การส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”