หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเผยหลัง สนช. ให้ความเห็นชอบ "สนธิสัญญามาร์ราเคช" ด้วยคะแนน 198 เสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็นหรือคนพิการ ทางสื่อสิ่งพิมพ์

พม. เปิดเผยหลัง สนช. ให้ความเห็นชอบ "สนธิสัญญามาร์ราเคช" ด้วยคะแนน 198 เสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว สำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็นหรือคนพิการ ทางสื่อสิ่งพิมพ์