หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. หารือร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความร่วมมือสำหรับส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ

พม. หารือร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความร่วมมือสำหรับส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ