หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ

พม. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการ