หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมประชุม กพช. ครั้งที่ 2/2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล มีมติไฟเขียวนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งให้เป็นรูปธรรม ภายในปี 60

พม. ร่วมประชุม กพช. ครั้งที่ 2/2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล มีมติไฟเขียวนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งให้เป็นรูปธรรม ภายในปี 60