หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท เพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

พม.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท เพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย