หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานในการเปิดพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน "ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม

รมว.พม. เป็นประธานในการเปิดพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน "ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง" ภายใต้นโยบายประชารัฐเพื่อสังคม