หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และครอบครัวผู้มีชื่อเสียง พร้อมชูแนวคิด "Family comes first : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ"

พม.จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และครอบครัวผู้มีชื่อเสียง พร้อมชูแนวคิด "Family comes first : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ"