หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก